Kategooriad

"Koo ja Loo" vastutab toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid tootel selle üleandmise ajal. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode.

NB! Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele ei saa tagastada vastavalt ostja soovile mõõtu lõigatud tooteid (näiteks kangaid, paelu, narmaid jms) ning ostjale

spetsiaalselt tellitud kaupa, välja arvatud toote puuduste korral. Samuti ei saa tagastada hinnaalandusega kampaaniatooteid.

Kaheldes kanga tooni sobivuses, tuleks eelnevalt tellida kanganäidis https://www.koojaloo.ee/kanga-naidis.html.

 Kaebus tuleb saata kirjalikult või e-postiga aadressile info@koojaloo.ee viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

 Kaebusesse tuleb märkida:

 1. Enda nimi ja kontaktandmed.

2. Kaebuse esitamise kuupäev.

3. Toote puudus.

4. Koo ja Loo`le esitatav nõue.

5. Lisada tuleb ka ostu sooritamist tõendav tellimuse nr.

"Koo ja Loo" on vastavalt tarbijakaitseseadusele kohustatud vastatama kirjalikult 15 päeva jooksul.

"Koo ja Loo" tasub Sinu arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise kulud) 7-14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasi saamise päevast.

 NB! "Koo ja Loo" ei vastuta tootel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud kliendist tulenevatel põhjustel, st toote mittesihipärase kasutamise tõttu. Juhul kui ekspertiisi käigus selgub, et toote puudused tulenevad eelpool nimetatud põhjustel, ei tagastata toote maksumust ega transpordikulusid.